Kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn An (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:45' 06-10-2011
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT GIO LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH GIO MỸ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/ KH-CM
Gio Mỹ, ngày 14 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2011-2012

I - NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ hướng dẫn số 5438 / BGDĐT- GDTH ngày 12/8/2011 của Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học.
- Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 -2012 của Sở GD&ĐT
- Căn cứ Công văn số 235/PGD&ĐT-GDTH ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo “Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với cấp tiểu học”;
Năm học 2011- 2012 được xác định là: “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thưc tiễn của nhà trường;
Trường TH Gio Mỹ số 1 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2011- 2012 như sau:
II. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI:
1.Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhiệt tình bồi dưỡng h/s giỏi.
- Trong nhiều năm liền nhà trường đạt thành tích cao trong phong trào bồi dưỡng h/s giỏi.
2. Khó khăn:
- Vẫn còn một bộ phận giáo viên kiến thức còn hạn chế, chưa thật sự nhiệt tình trong bồi dưỡng HS giỏi.
3. Phương hướng và nhiệm vụ của việc bồi dưỡng học sinh giỏi:
a. Phương hướng :
Phát huy kết quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của những năm học trước, năm học 2011 - 2012 nhà trường tiếp tục lựa chọn những thầy cô giáo có năng lực, lựa chọn các em học sinh khá giỏi để bồi dưỡng hoàn thành kế hoạch của trường đã đề ra. Đồng thời kết quả bồi dưỡng còn để thừa kế cho các năm học tiếp theo.
b. Nhiệm vụ
- Bồi dưỡng tất cả các em học sinh khá giỏi ở các khối lớp 1,2,3,4,5 ở cả các môn Toán, Tiếng Việt, , Mỹ thuật, Âm nhạc…
-Việc bồi dưỡng học sinh giỏi được tiến hành thường xuyên, liên tục trong từng buổi học và ở tất cả các lớp.
- Bồi dưỡng và chọn lựa các em học sinh giỏi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi học sinh giỏi văn hoá, giải Toán qua mạng, ở tất cả các khối lớp. Tạo điều kiện cho các em tiếp tục bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi các cấp.
- Bồi dưỡng các em hoc sinh ở năm học này làm nền tảng cho các năm học kế tiếp.
- Song song với việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm tích cực bồi dưỡng ở các buổi 2 đảm bảo tỉ lệ của nhà trường đề ra. Tổ chức thi học sinh giỏi trường từ K1->K5
4. Các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
+ Chỉ tiêu phấn đấu học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hoá, TDTT, VHVN, VSCĐ, Violimpic toán tiểu học cấp huyện, cấp tỉnh : 40 HS
- HS giỏi văn hoá cấp huyện: 7 em.
- HS giỏi Violimpic toán tiểu học cấp huyện: 25 em
- HS giỏi TDTT huyện : 03 em.
- HS viết chữ đẹp, vở ghi cấp huyện: 5 em.
+Lựa chọn đội ngũ giáo viên bồi dưỡng:
- Khối 1: Đ/c . Ngô Thị Vui, Nguyễn Thị Phúc.
- Khối 2 : Đ/c Trần Thị Yến, Đặng Thị Cúc.
- Khối 3: Đ/c Ngô Thị Tuyền, Trần Thị Hường.
- Khối 4 : Đ/c Nguyễn Thị Lâm, Trần Thị Như Hoa.
- Khối 5 đ/c Mai Thị Vui, Nguyễn Thị Xuân, Phan Thị Yến.
- Đinh Tiến Dung: bồi dưỡng Mĩ thuật.
- Nguyễn Khánh Ly: Bồi dưỡng Ân nhạc.
- Nguyễn Vinh: Bồi dương thể dục.
+Thời gian thực hiện:
- Khối 4+5: Thực hiện từ tháng 9/2010.
- Khối 1+2+3: Thực hiện từ tháng 11/2010.

NỘI DUNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

THỜI GIAN
KHỐI
NDBD MÔN TOÁN
NDBD MÔN TV

THÁNG 9
1+2+3
Luyện đề