Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn An (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:59' 29-09-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT GIO LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH GIO MỸ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/ KH- BDCM
Gio Mỹ, ngày 15 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH DƯỠNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC : 2011 –- 2012

Căn cứ Công văn số 235/PGD&ĐT-GDTH ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo “Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với cấp tiểu học”;
Căn cứ trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong đơn vị và kết quả thanh tra toàn diện trình độ chuyên môn năm học 2011-2012.
Trường Tiểu học Gio Mỹ số 1 lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về chuyên môn của đội ngũ.
Nâng cao năng lực sư phạm của cán bộ, giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy hiện nay .
* Mục tiêu chung:
Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện được yêu cầu giáo dục và giảng dạy.
* Mục tiêu cụ thể:
- Về phương pháp giảng dạy (Thông qua dự giờ, chuyên đề , hội thảo , thanh kiểm tra thường xuyên và thanh tra toàn diện trong năm học):
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Tốt đạt 60%.
+ Số giáo viên đạt giờ dạy Khá đạt 40%.
+ 95% cán bộ giáo viên có trình độ A tin học .
+ Sử dụng vi tính vào soạn giảng 95% .
II/ Thực trạng :
Nghiệp vụ chuyên môn :
+ Trình độ đại học , cử nhân : 7 đ/c
+ Cao đẳng: 11 đ/c
+ Trung học sư phạm: 01 đ/c
2. Tay nghề :
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường 11 đ/c
+ Giáo viên giỏi cấp huyện 4 đ/c
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 1 đ/c
+ Không có giáo viên xếp loại chuyên môn yếu
III. Kế hoạch bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng:
- Kiến thức cơ bản theo chương trình sách giáo khoa mới cấp tiểu học.
- Nội dung chương trình sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học sinh (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè 2011-2012 ).
- Các kiến thức về tự nhiên - xã hội phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục (Tạp chí chuyên ngành , tài liệu tham khảo khác)
- Bồi dưỡng các kiến thức về tự nhiên - xã hội liên quan đến công tác giáo dục và giảng dạy.
- Triển khai các văn bản hướng dẫn của BGD&ĐT , SGD&ĐT , Phòng giáo dục và đào tạo ban hành . Các thông tư hướng dẫn .
Trong năm học triển khai chuyên đề “Kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh” theo thông tư số 32 của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp giáo viên nắm vững cách kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp và hiệu quả. Giáo viên nắm được những điểm mới trong các đánh giá, xếp loại học sinh.
- Năm học 2011-2012 trường tiếp tục tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp nhằm tìm ra những yếu điểm của giáo viên để khắc phục cho công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn.
2. Việc sử dụng tài liệu bồi dưỡng
- Sử dụng các văn bản hướng dẫn các cấp đã nêu ở mục I ; các tài liệu được cấp phát và một số những sáng kiến tiêu biểu trong tập thể nhà trường.
- Ngoài ra cập nhật một số tư liệu trên mạng, tạp chí của Ngành,…
- Các tài liệu này góp phần mang lại hiệu quả của công tác bồi về công tác đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học.
3. Việc sử dụng thiết bị dạy học
- Các đồ dùng dạy học được cấp về, giáo viên nắm được các sử dụng và sử dụng thường xuyên, hiệu quả.
- Ngoài ra giáo viên còn tự làm các đồ dùng dạy học đơn giản như các trò chơi học tập, những thẻ từ, và một số tranh ảnh, bổ sung những tranh còn thiếu trong bộ ĐDDH cấp về . Những đồ dùng này đem lại hứng thú học tập cao cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học. Việc bảo quản và sư dụng lâu dài phòng giáo dục, tủ đồ dùng các lớp học để bảo quản và sử dụng